Sterke ambitie, sterk continuïteitsplan?

Als ondernemer zul je toegeven dat jouw groeiambitie vooral wordt vertaald naar hard werken en geen klanten verliezen. Hoe zit het met je continuïteitsplan?

Als ondernemer ben je overal zelf verantwoordelijk voor. Heb je je voorgenomen vandaag aan de slag te gaan met je administratie, dan ben jij de enige die je daaraan houdt. Heb je vorig jaar met het hele bedrijf afgesproken dat het pand zal worden voorzien van een nieuwe, frisse uitstraling? Dan ben jij degene die de eerste stap moet zetten.

Het probleem zit hem niet in de ambitie, maar in de uitvoering en continuïteit

Het probleem zit hem niet in de ambitie, maar in de uitvoering en continuïteit

Als je dan ook nog tal van andere verplichtingen op je lijstje hebt staan, is het dus niet zo gek dat alles wat minder in brand staat, blijft liggen. Maar waarschijnlijk is alles wat op dit moment niet in brand staat, een stap om te groeien en dat is nou juist waardoor veel bedrijven vast lopen.

Erg zonde! In alle waarschijnlijkheid ligt het probleem van jouw groeiambitie namelijk niet bij jouw ambitie, maar wel in de uitvoering en vervolgens de continuïteit hiervan. Goede strategieën en plannen zijn er in grote getale te vinden op internet, dus voor goede voornemens hoef je niet te sparren met een adviseur.

Wat wel belangrijk is, is dat je plan wordt opgepakt. Dan kan het prettig zijn als je regelmatig om tafel gaat met een expert, zodat je kunt sparren en alle punten die je tegen bent gekomen, kunt bespreken.

Wat hebben wij hiervoor ontwikkeld?

Om die reden hebben wij hiervoor het continuïteitsplan ontwikkeld. Dit plan bestaat uit twee pakketten, waarbij het afhankelijk is van het type bedrijf en de mate waarin jij als ondernemer op dit moment uit de voeten kunt met je eigen plan.

Basisprogramma

Met het basisprogramma willen we jou leren kennen, je collega’s, maar ook de actuele resultaten. We gaan met elkaar om tafel en spreken alles door. Naar aanleiding van deze meetings, stellen we een plan van aanpak op. Het basisprogramma bestaat uit de volgende stappen.

  1. Brainstormsessie met directie/management
  2. Brainstormsessie met betrokken team/medewerkers
  3. Nulmeting voor de positionering van je bedrijf
  4. Nulmeting van de omzet
  5. Doelgroep analyse
  6. Doelstellingen bepalen
  7. Opstellen Plan van aanpak

Business Boost

Hebben we deze eerste stap gezet, dan gaan we aan de slag. Gedurende een jaar stropen we samen de mouwen op om de plannen uit het Basisprogramma om te zetten in concrete en hapklare acties. Hierbij vinden we het erg belangrijk dat jij als ondernemer op dezelfde manier gaat denken als wij (en andersom natuurlijk), zodat we op 1 lijn liggen. Aan de hand van de bevindingen in het basisprogramma en het hieruit voortvloeiende plan van aanpak, rollen we een passende strategie uit. Ter aanvulling hierop, nodigen we je uit voor een workshop verdienmodellen. De Business Boost bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het Basisprogramma
  • Workshop verdienmodellen
  • Concreet uitwerken van het Plan van Aanpak

Dit Plan van Aanpak kan onder andere bestaan uit: Marketingplan, Businessplan, Organisatieplan, Structuurplan of Groeiplan.

Geïnteresseerd in het continuïteitsplan? Of vragen?

Neem contact op
wij helpen u graag een stapje verder!